Ansøgning

Fritvalgsordningen under Servicelovens §112 stk. 6 betyder, du selv bestemmer valg af leverandør, uanset hvad din kommune siger eller skriver.

I Serviceloven er angivet, at der kan ske fuld eller delvis betaling af det offentlige til kropsbårne hjælpemidler.

I hvert tilfælde skal der udfyldes et ansøgningsskema til kommune.

En ansøgningsproces kan være kompliceret, hvis man ikke til daglig arbejder med sådanne.

Derfor er det også en helt naturlig del af vores service, at være behjælpelig med udfyldningen af et ansøgningsskema og sende det til den bevilgende myndighed.

Som udgangspunkt returnerer kommunen bevillingen direkte til os, men skulle den blive sendt direkte til dig, afleverer du den blot hos os.

Når bevillingen foreligger sættes den pågældende produktion igang og du som kunde hører herefter fra os så der kan aftales nærmere om forløbet.

Sidebar